Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy wsparcie pomostowe mogą otrzymać jedynie nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę