Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Jak stosować zasadę konkurencyjności w przypadku wyboru pracowników akredytowanych OWES ?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę