Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w sytuacji gdy organizacja pozarządowa zamierza się ekonomizować i w związku z tym będzie korzystać ze wsparcia (inkubacyjnego, doradczego) w ramach projektu, to czy będzie mieć do czynienia z pomocą de minimis?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę