Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy doradztwo (biznesowe, prawne) udzielane przedsiębiorstwu społecznemu, w związku z utworzeniem w tym podmiocie nowego miejsca pracy, powinno być objęte zasadami pomocy de minimis?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę