Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych, istnieje obowiązek przyjęcia osób nowo zatrudnionych osób w poczet członków?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę