Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu z Poddziałania IX.3.1?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę