Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu można zatrudnić personel do prowadzenia rekrutacji, promocji projektu, tworzenie dokumentacji, współpraca z asystentem rodziny, monitoring itp. (umowy cywilno-prawne, ujęte w kosztach pośrednich)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę