Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Jakimi działaniami można objąć rodziny poza wsparciem asystenta rodziny?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę