Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy możliwe jest powołanie w ramach projektu strony www spełniającej rolę Portalu Pieczy Zastępczej, gdzie moderatorami będą osoby funkcjonujące w rodzinach zastępczych, psychologowie, etc. Czy w takim wypadku kwalifikowalnym byłby koszt wynagrodzeń dla moderatorów?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę