Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy możliwe jest w ramach projektu sfinansowanie szkoleń dla kandydatów rodzin zastępczych z elementami wyjazdowymi (pokrycie noclegu, wyżywienia, trenerów, etc.) wraz z elementami intermentoringu – uczestnictwo osób – rodzin zastępczych już funkcjonujących w procesie kształcenia kandydatów poprzez organizację praktyk dla tych osób ?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę