Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy możliwe jest stworzenie w ramach projektu Punktów Interwencji Kryzysowej, które będą świadczyć usługi rozszerzone np. terapia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę