Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy osoby zatrudnione na umowy zlecenie lub umowy o dzieło zaliczamy do personelu projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę