Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Jak rozliczyć koszty dowozu uczestników na szkolenia i terapię samochodem PCPR? Czy może być po kosztach delegacji dla samochodu służbowego? Czy koszt dowoz można zawrzeć w poszczególnych zadaniach czy mogą być łącznie podane w jednym zadaniu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę