Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Jaka jest maksymalna wysokość dodatku dla koordynatora projektu, dyrektora PCPR oraz głównego księgowego i czy do obsługi finansowo-księgowej należy zatrudnić pracownika spoza jednostki? W jaki sposób rozliczać czas pracy ww. osób?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę