Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy wskaźnik realizacji celu dotyczący szkoleń należy wykazać w postaci liczby uczestników szkolenia którzy wezmą udział, czy też liczbą godzin szkolenia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę