Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy jest możliwość zatrudnienia pracownika socjalnego(nowa osoba)w pełnym wymiarze czasu pracy i w jakich kosztach można go umieścić pośrednich czy bezpośrednich?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę