Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach konkursu można zakupić usługę superwizji na potrzeby aktywizacji pracowników socjalnych pracujących na rzecz rodzin w terenie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę