Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy uczestnikami projektu mogą być placówki opiekuńczo-wychowawcze, które posiadają mniej bądź równo 14 podopiecznych, jeśli tak, to czy wsparciem w ramach projektu można objąć również placówki (poniżej 14 osób), które prowadzone są przez inne podmioty niż Ośrodki Pomocy Społecznej na bazie zlecania usług?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę