Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

W jaki sposób należy wypełnić pole "Źródło danych" oraz "Sposób pomiaru wskaźnika"?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę