Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w trwałości i wpływie rezultatów projektu wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i lidera prowadzącego grupę wsparcia przez okres do 4 tygodni po zakończeniu realizacji projektu w przypadku, gdy zakładane było zatrudnienie ww. osób na czas realizacji projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę