Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu możliwe jest zorganizowanie kompleksowej usługi aktywizującej odbiorców usług w sferze edukacyjnej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę