Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu można zatrudnić tego asystenta rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w pełnym wymiarze czasu do pracy z tymi samymi i nowymi rodzinami? Czy rodziny korzystające w tej chwili z usług asystenta rodziny można objąć projektem?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę