Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy brak gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi przeszkodę w złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę