Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Kiedy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powinien otrzymać pełnomocnictwo od Burmistrza i co powinno zawierać, aby Dyrektor mógł podpisywać wnioski i dokumentację związaną z realizacją projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę