Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy osoba zatrudniona w ramach projektu (m.in. koordynator pieczy, psycholog) musi być także zatrudniona po zakończeniu realizacji projektu, a jeśli tak to na jaki czas?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę