Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w przypadku gdy w powiecie funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 30 dzieci, to czy w ramach tego wsparcia można dokonać podziału na dwie instytucjonalne placówki przeznaczone dla 14 dzieci w każdej (koszty związane z podziałem – prace remontowo wykończeniowe budynku i pomieszczeń)? Czy dyrektor placówki i placówka wychowawczo-socjalizacyjna może być w tym przypadku partnerem w realizacji projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę