Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy Wnioskodawca w ramach projektu musi mieć partnera w zakresie szkoleń, czy szkolenia może wykonać firma szkoleniowa wyłoniona w zapytaniach ofertowych jako wykonawca?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę