Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Co należy rozumieć pod pojęciem "miejsce świadczenia usług" w projekcie, w którym wsparcie kierowane jest do rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę