Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu można zaplanować sfinansowanie usług zdrowotnych (trudno dostępnych w ramach NFZ) – psychiatra dziecięcy, stomatolog, neurolog, itp.? Czy wzorem lat ubiegłych można stosować voucher na usługi społeczne, w tym zdrowotne? Czy zaspakajając potrzeby kulturalno-rekreacyjne można zorganizować wyjście do kina, teatru lub wypoczynek letni/zimowy?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę