Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu można sfinansować kampanię dotyczącą naboru kandydatów na rodziny zastępcze (spoty reklamowe, koszulki z logo kampanii, baner reklamowy, plakaty, itp.)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę