Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy beneficjentami projektu mogą być dzieci biologiczne, małżonkowie lub osoby będące w związku nieformalnym osób pełniących funkcję rodziny zastępczej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę