Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2015)

Powrót

Czy kosztem kwalifikowanym będzie wypłacenie rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego (np. czynsz, opłaty za media itp.)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę