Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w odniesieniu do kosztów pośrednich przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia zapytania ofertowego i rozeznania rynku jeżeli są one rozliczane ryczałtowo i nie podlegają kontroli oraz czy personel zatrudniony w ramach kosztów pośrednich zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy (godzin i zadań)?

 Przejdź na górę