Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy wsparcie mogą otrzymać osoby, którym nadano I lub II profil w Powiatowym Urzędzie Pracy?

 Przejdź na górę