Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Jaka jest definicja osoby bezrobotnej, długotrwale bezrobotnej, biernej zawodowo oraz pozostającej bez zatrudnienia?

 Przejdź na górę