Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach wskaźnika osób poszukujących pracy po zakończeniu projektu należy wpisać wszystkich uczestników projektu? Czy z uczestnicy, którzy znajdą prace po zakończeniu projektu lub w trakcie będą także ujęci w tym wskaźniku?

 Przejdź na górę