Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy zgodnie z dokumentacją projekt może być skierowany do np. osób biernych zawodowo i długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+, osób do 24 roku życia oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów podanych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej ?

 Przejdź na górę