Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy każdy wnioskodawca musi spełnić kryterium dostępu nr 1 oraz kryterium premiujące nr 2, dotyczące jedynie wyodrębnionej puli alokacji na projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami?

 Przejdź na górę