Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w przypadku objęcia projektem osób niepełnosprawnych, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność posiadają orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (ze znacznym stopniem, intelektualnie niepełnosprawne), należy osiągnąć wskaźnik zatrudnienia na wskazanym poziomie? Z przyczyn techniczno-formalnych jest to niemożliwe, ponieważ żaden lekarz pracy nie dopuści takiej osoby do pracy, nawet jeżeli by tego chciała osoba niepełnosprawna. Jak w takim przypadku Beneficjent powinien odnieść się do wskaźnika zatrudnieniowego?

 Przejdź na górę