Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach zadań w projekcie można uwzględnić tylko aktywizację i wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym? Czy obowiązkowo musi zostać zaproponowane zadanie dotyczące staży i zatrudnienia?

 Przejdź na górę