Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w grupie docelowej należy uwzględnić tylko osoby dorosłe, ewentualnie tylko młodzież/dzieci niepełnoletnie z Domów Dziecka? Co wtedy ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej?

 Przejdź na górę