Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy to kryterium premiujące nr 3 zostanie spełnione jeśli w treści wniosku zadeklarowana zostanie współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy?

 Przejdź na górę