Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w przypadku kryterium premiującego nr 1 wystarczy zadeklarować w treści wniosku, że Wnioskodawca podpisze umowę/porozumienie z OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej poszczególnych Uczestników?

 Przejdź na górę