Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Jak będzie weryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy rozliczenie wkładu własnego, jeżeli zostanie on ujęty w kosztach pośrednich projektu? Jakie dokumenty na potwierdzenie wniesienia wkładu powinien w tym wypadku posiadać beneficjent?

 Przejdź na górę