Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Jak należy rozumieć punkt 4.3 wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczący potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (podpunkt 1 i 2)?

 Przejdź na górę