Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy istnieje możliwość zaangażowania do projektu pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta (Beneficjent) oraz rozliczania w projekcie kosztów jego wynagrodzenia z tytułu zaangażowania w realizację projektu?

 Przejdź na górę