Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w uzasadnionych przypadkach można zaplanować mniejszą ilość godzin stażu, niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych: 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie?

 Przejdź na górę