Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu będzie można dodatkowo zatrudnić i sfinansować wynagrodzenia dla pracowników socjalnych? Czy dla zatrudnionych już pracowników socjalnych można zaplanować dodatki za wykonywanie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją projektu ?

 Przejdź na górę