Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy istnieją doprecyzowane kryteria form wsparcia? Czy ramach instrumentów społecznych będzie można zaplanować przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, grup wsparcia, doradztwa, warsztatów, streetworkingu?

 Przejdź na górę