Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2015)

Powrót

Czy Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka organizacyjna UM) mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego konkursu?

 Przejdź na górę